تصفیه آب در تبریز چیست؟

تصفیه آب عملی است که به واسطه آن، آب آلوده و ناخالصی‌های موجود در آن حذف می‌شوند تا آب قابل مصرف و بهداشتی حاصل شود. این فرایند شامل از بین بردن ذرات معلق، مواد آلی، مواد آلوده شیمیایی، باکتری‌ها، ویروس‌ها، و آلودگی‌های دیگر است. تصفیه آب می‌تواند به وسیله فیلتراسیون، استریلیزاسیون، اسمز معکوس و سایر روش‌های شیمیایی انجام شود. این فرایند به ما کمک می‌کند تا آبی پاک، بیماری‌زا‌ها را ناتوان کند و برای مصارف مختلف مانند آشامیدنی، آشپزی، بهداشت شخصی و صنعتی قابل استفاده باشد.