چرا عمل به دستورالعمل ها و راهنمایی های تولید کننده دستگاه بسیار حائز اهمیت است؟

مهم است بدانید که هر دستگاه تصفیه آب ممکن است ویژگی‌ ها و فناوری‌ های مختلفی را در خود داشته باشد. برای کسب اطلاعات دقیق در مورد نحوه عملکرد یک دستگاه خاص تصفیه آب، بهتر است به دستورالعمل و راهنمایی تولید کننده دستگاه مراجعه کنید. همچنین، برای نصب، استفاده و نگهداری صحیح دستگاه، به دستورالعمل‌ های تولید کننده و راهنمایی‌ های فنی آن پایبند باشید.